ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketler Hukuku

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; turizm, bilgi teknolojileri, gayrimenkul, dış ticaret, tekstil, gıda, sağlık, ilaç, medya ve reklam sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası müvekkillerine, şirketler hukukunun birçok alanında pratik, sonuç odaklı, ticaret hayatının ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir :

 • Adi ortaklık sözleşmelerinin (joint venture – konsorsiyum) hazırlanması, müzakeresi, revizyonu
 • Türkiye’de kurulu şirketlerin yurt dışındaki iş ve iştiraklerine ilişkin olarak yabancı bürolarla irtibat içerisinde ihtiyaç duyulan danışmanlık, şirket kuruluşu, şube kuruluşu, şirket tasfiyesi ve sair konularda hizmet verilmesi
 • Şirket ana sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi, pay devir sözleşmesi, oy sözleşmelerinin hazırlanması/revize edilmesi ve müzakereleri sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, iç yönerge hazırlanması ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu sair konularda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Şirketler hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk ve dava hizmetlerinin sunulması
 • Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber, sözleşmelerin hazırlanması/revize edilmesi/müzakere edilmesi;
 • Lisans sözleşmeleri
 • Franchise sözleşmeleri
 • Distribütörlük sözleşmeleri
 • Acentelik sözleşmeleri
 • Gizlilik sözleşmeleri