KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE SİBER GÜVENLİK

 

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik alanında tecrübeli ekibi ve bilişim teknolojileri alanındaki iş ortaklarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Türkiye’de yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birçok ulusal ve uluslararası şirkete, Türkçe-İngilizce-Almanca-Fransızca dillerinde, uyum, danışmanlık, dava ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Avrupa Birliği müktesebatı, yargı kararları ve uygulamalarına paralel olarak Türkiye’deki mevzuatın yorumlanması ve bu düzenlemelerin pratik hayatta uygulamaya alınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu çerçevede, Zümbül Hukuk ve Danışmanlık tarafından sunulan hizmetlerden bazıları aşağıdaki şekildedir:

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde uyum projelerinin yürütülmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Kişisel verilerin işlenmesi envanterinin hazırlanması,

 • Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere transfer edilmesi durumunun ve bunların güvenliğinin sağlanmasına ilişkin alınacak güvenlik tedbirlerinin ortaya konması,

 • Kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için belirlenen azami sürelerin değerlendirilmesi, saklama ve imha sürelerini gösteren tablonun/politikaların hazırlanması,

 • İşleme amacı ve mevzuatta öngörülen saklama süresi sona eren kişisel verilerin imhası için teknik ve organizasyonel mekanizmaların kurgulanması,

 • Şirket sözleşmelerinin revize edilmesi ve gerekliyse ilgili hususlarda sözleşme tarafları arasında müzakerelerin yürütülmesi ve ek protokollerin hazırlanması,

 • Kamera ile gözetleme, elektronik ve biyometrik giriş ve zaman belirleme, elektronik yer belirleme (GPS) ve elektronik iletişimin gözetlenmesi gibi elektronik gözetleme yöntemlerinin kullanımlarının hukuka uygunluğuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasına hukuka uygunluk değerlendirmelerinin yapılması ve veri transferi sözleşmelerinin oluşturulması/incelenmesi/revizesi

 • “Gizlilik Politikası (Privacy Policy)”, “Çerez Politikası (Cookies Policy)”, “Siber Güvenlik Politikası (Cyber Security Policy)” hususlarında danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu metinlerin oluşturulması/incelenmesi/revizesi

 • Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesi ve bu çerçevede eğitimler verilmesi

 • Kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik alanında kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması kapsamında hukuk ve ceza davalarının yürütülmesi

 • Şirket birleşme ve devralmalarında due-dilligence çalışmalarının yürütülmesi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde gerekli idari işlemlerin yürütülmesi ve söz konusu idari prosedürlere ilişkin olarak danışmanlık hizmeti verilmesi