BEYAZ YAKA SUÇLARI

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; müvekkillerine, beyaz yaka suçları alanında bir ihlal ya da suç söz konusu olmadan, çalışanların ve yöneticilerinin şirket ve hukuk kurallarına uygun olarak çalışmalarını temin etmek amacıyla gereken hukuki danışmanlık, uyum ve dava takibi hizmetlerini sağlamaktadır.

Bu kapsamda güveni kötüye kullanma, haksız rekabet, manipülasyon, içeriden öğrenilenlerin ticareti, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, kara para aklama, ticari sırrın açıklanması, hileli iflas, özel belgede/resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin oluşması sonucunda iş kazalarından doğan cezai sorumluluk gibi suçları kapsayacak şekilde müvekkillerine ihtiyaç duydukları hukuki hizmetleri vermektedir.

Bu alandaki hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Beyaz yaka suçlarına ilişkin önleyici hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Şirket içi uyumluluk prosedürlerinin ve kurallarının hazırlanması,
  • Şirket içinde hukuki incelemelerin yapılıp risklere ilişkin analizlerin yapılması,
  • Şirket içindeki mevcut sistemlerin gözden geçirilmesi, etik ve uyumluluk sistemlerinin kurulması,
  • Uyumluluk konusundaki potansiyel ihlalleri tespit etmek için şirket içinde soruşturmaların yürütülmesi ve ihlallerin raporlanması,
  • Spesifik konulara ilişkin riskin ceza hukuku ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi, danışmanlık ve dava takibi.