KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

17 Mayıs 2019

17.05.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “ Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği” ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerde esasa ve şekle ilişkin birtakım değişiklikler getirilmiştir.

Öncelikli olarak “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmeliğin 4. maddesinin 2 fıkrası değiştirilerek daha önce “Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki üyesi Cumhurbaşkanı, iki üyesi Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.” hükmü “Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, dört üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlemektedir.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr

__

* gerekli alanlar

__ (0)