VERBİS’E KAYIT SÜRESİ UZATILMIŞTIR!

05.09.2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 30.09.2019 olarak belirlenen süre, 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinde yayınlanan söz konusu kamuoyu açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr