N11.COM’DAN VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ

26 Aralık 2019

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler başlıklı m.12/f.5 hükmü[1] doğrultusunda; veri sorumlusu sıfatını haiz Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (n11.com) tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) gönderilen 20.12.2019 tarihli yazıda özetle;

  • Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği,
  • Söz konusu e-posta adresleri kullanılarak şifre deneme yoluyla üyelerin n11.com hesaplarına giriş yapıldığı,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu,
  • İhlalin 17.12.2019 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği, konuyla ilgili araştırmaların devam ettiği,
  • İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverilerim@n11.com adresinden bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/401 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

İlgili kamuoyu duyurusu metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr


[1]İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.”