KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NDEN VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ

 

18 Aralık 2019

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler başlıklı m.12/f.5 hükmü[1] doğrultusunda; veri sorumlusu sıfatını haiz Küçükçekmece Belediyesi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) gönderilen 13.12.2019 tarihli yazıda özetle;

  • İhlalin Küçükçekmece Belediyesi’nin SMS hizmeti aldığı yüklenici firmanın web ara yüzünden kullanıcı adı ve parola ele geçirilerek servis üzerinde kayıtlı olan herkese SMS gönderilmesi şeklinde meydana geldiği,
  • İhlalin 12.12.2019 tarihinde 05:42’de gerçekleştiği ve aynı gün saat 06:30’da tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin iletişim bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının 285.000 olduğu ve bu kişilerin ilçe vatandaşı olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17.12.2019 tarih ve 2019/384 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

İlgili kamuoyu duyurusu metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr


[1]İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.”