KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NA BİR ŞAHIS TARAFINDAN VEKALETEN İNTİKAL ETTİRİLEN USULEN EKSİK NİTELİKTEKİ ÇOK SAYIDA BAŞVURU HAKKINDA KARAR