ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA (2019 – 2023) KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HEDEFLER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

10 Temmuz 2019

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Cumhurbaşkanının onayının ardından TBMM’ye sunuldu. Kalkınma Planı her alanda değişiklikler öngörmekle birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açısından sunulan maddeler aşağıdaki gibidir:

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu AB’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü dikkate alınarak güncellenecektir.
  • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler uluslararası alanda benimsenen yeni yaklaşımlar ve teknolojinin getirdiği yenilikler doğrultusunda güncellenecek, bu alanda gelişime teşvik edilecektir.
  • Mahremiyet artırıcı teknolojilerin gelişimi ve kullanımı için destek verilecektir.
  • Türkiye’de kalması stratejik açıdan önemli ve güvenlik açısından gerekli olan verilerin tanımının, depolama ve iletişim standartlarının, güvenliğinin ilgililerle birlikte belirlenmesine imkan sağlayacak bir düzenleme hazırlanacaktır.
  • Ekonomik aktörlerin elindeki verilerin, ticari sır ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde, paylaşılabilirliğine yönelik yöntem ve mekanizmalar incelenerek öneriler geliştirilecektir.
  • Sınır aşan veri transferlerine ilişkin temel yaklaşım ve kuralları ortaya koyan düzenleme yapılacak, dijital ortamdaki verinin daha yüksek katma değer yaratacak şekilde kullanılmasına yönelik yöntemler araştırılacaktır.
  • İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek, Güvenli İnternet Hizmetinin tanıtımı yapılarak bilinirliği artırılacaktır.

Söz konusu Kalkınma Planının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr

__

* gerekli alanlar

__ (0)