HALK SİGORTA A.Ş.’DEN VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ

17 Haziran 2020

16 Haziran 2020 tarihinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) internet sayfasında veri ihlaline ilişkin bir kamuoyu duyurusuna yer verilmiştir. Söz konusu ihlal, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası doğrultusunda, bildirim yükümlülüğü kapsamında, veri sorumlusu tarafından Kuruma bildirilmiştir.  

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Halk Sigorta A.Ş. ("Halk Sigorta") tarafından Kuruma gönderilen yazıda özetle;

  • İhlalin, istifa ederek iş akdi sona erdiren bir çalışanın, iş ilişkisi sona erdikten sonra daha önce sorgu yapmak için yetkili olduğu yazılımdaki trafik ve kasko sigortası dosyalarına yetkisiz bir şekilde erişmesi sonucu meydana geldiği,
  • İhlalin 30.01.2020 ve 08.04.2020 tarihleri arasında gerçekleştiği,
  • İhlalin 10.04.2020 tarihinde Halk Sigorta tarafından yapılan periyodik kontrol sırasında tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi gruplarının, sigortalılar, kaza mağdurları, eksperler, acente çalışanları, sürücüler, servis çalışanları, tedarikçi çalışanları olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin, sigorta hasar dosyasında bulunan ad, soyad, adres, telefon no, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası, plaka, şase no, ruhsat, eski hasar bilgileri ve ehliyet bilgisi olduğu, ihlalden etkilenen özel nitelikli kişisel verilerin ise engellilik bilgisi, sağlık bilgisi ve alkol raporu olduğu,
  • İş akdi sona erdirilen kişiye ait kullanıcı bilgisi ile işten ayrılma tarihinden sonra 6933 adet farklı eksper dosyasına erişim gerçekleştirildiği,
  • İhlali gerçekleştiren kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16.06.2020 tarih ve 2020/468 sayılı kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu kamuoyu duyurusu metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr