FLUKE CORPORATION VE FLUKE ELECTRONICS’TEN VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ

17 Temmuz 2020

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler başlıklı m.12/f.5 hükmü[1] doğrultusunda; veri sorumlusu sıfatını haiz Fluke Corporation ve Fluke Electronics Corporation tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) gönderilen yazıda özetle;

  • İhlalin, veri sorumlusunun web servisi yönetici hesabının ele geçirilmesi ve Fluke Connect ortamına erişilmesi ile gerçekleştirildiği,
  • Veri ihlalinin gerçekleşme tarihinin belirsiz olduğu, bu hususta araştırmaya devam edildiği, ihlalin 29.06.2020 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin, e-posta adresleri, telefon numaraları, şirket adları, kişisel ve/veya şirket adresleri, iletişim bilgileri, Fluke Connect el aletlerinden ve Fluke Connect Sensörlerinden elde edilen ölçüm verileri, abonelik bilgileri ve şifrelenmiş parolaların olduğu,
  • Veri sorumlusunun kayıtlarına göre ihlalden etkilenen kişi sayısının Türkiye’de yerleşik 4.282 kullanıcı olduğu,
  • İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak connect@fluke.com adresinden bilgi alabilecekleri

ifade edilmiştir.

Kurumun internet sayfasında yayınlanan kamuoyu duyurusunda konuya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtilmiştir.

İlgili kamuoyu duyurusu metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr


[1]İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.”