KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU : ŞİKAYETLER ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLEBİLECEK!

09 Ocak 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), bugün internet sayfasında yayınladığı kamuoyu duyurusu ile şikayetlerin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”), elektronik ortamda iletilebilme imkanının getirildiğini açıklamıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15. maddesinde “Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.” hükmü yer almakta olup, bu kapsamda Kurum’a intikal eden şikayetler Kurul tarafından sonuçlandırılmaktadır.

Bu kapsamda şikayetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde Kurum’a iletebilmeleri ve takip edebilmelerini temin amacıyla “KVKK Şikayet Modülü09.01.2020 tarihi itibariyle hizmete açılmış olup, söz konusu Modüle https://sikayet.kvkk.gov.tr  bağlantısından ulaşılabilecektir.

Söz konusu kamuoyu duyurusu metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr