VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA KURUL KARARI

8 Kasım 2019

Bir operatör şirketinin ilgili kişinin internet sitesi üzerinden yapmış olduğu bilgi alma başvurusunu kimlik teyidi yapamadığı gerekçesiyle reddetmesine ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) yapılan başvuru hakkında verilen 01.10.2019 tarihli ve 2019/296 sayılı karar, Kurul’un internet sayfasında yayınlandı.

İlgili kişinin, bireysel olarak telekomünikasyon ve buna bağlı hizmetler aldığı Operatör Şirketi’ne internet sitesi üzerinden yaptığı bilgi alma başvurusunun, Şirket’in internet sitesinde bulunan KVKK başvuru formunun doldurularak noter aracılığıyla veya elektronik imzalı e-posta ile iletilmediğine dayanılarak kimlik teyidi yapılamadığı gerekçesiyle reddedilmesi sonucu Kurul’a yapılan başvuru sonucunda inceleme başlatılmıştır.

Kurul “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereğince ilgili kişinin taleplerini yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna ileteceği ve  veri sorumlusunun yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü tutulduğu hükümleri göz önüne alınarak;

  • Kimlik teyidi sağlamak  amacıyla yalnızca noter kanalı ya da e-imza ile başvuruda bulunulabilmesinin, Kanun’da ve Tebliğ’de öngörülmeyen maddi bir külfet getirilmesi anlamını taşıyacağı ve ilgili kişinin bu şekilde yanlış yönlendirilmesi suretiyle söz konusu KVKK talep formunu doldurarak usule uygun bir başvuru yapma hakkının engellenmesinin hukuka uygunluk arz etmeyeceği ve dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı nedenleriyle Tebliğ hükümlerine uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda Şirketin talimatlandırılmasına,
  • İlgili kişiye ise 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında ilgili kişinin hakları ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili maddelerinin hatırlatılmasına

karar verilmiştir.

İlgili karar özetinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr