AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANINDAN FACEBOOK KARARI

14.01.2021

Avrupa Birliği Adalet Divanı Başsavcısı Michal Bobek, Facebook gibi veri sorumlularının Avrupa Birliği içerisinde ana merkeze sahip olması durumunda da AB üyesi bütün ülkelerin sınır ötesi veri işleme faaliyetlerinin AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (General Data Protection Regulation -“GDPR”) aykırılığına dayanarak yargılama süreçlerini başlatabileceğine ilişkin görüşünü sunmuştur.

Karara konu olayda, Belçika Veri Koruma Otoritesi, Facebook Şirketleri’ne (Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd ve Facebook Belgium BVBA) karşı soruşturma yürütmüş ve Belçika mahkemelerinden Facebook'un kullanıcıların onayını almaksızın bazı çerezleri izinsiz kullanmamasını, aşırı veri toplamamasını ve bu şekilde toplanan kişisel verileri silmesini istemişti. Ancak Facebook, Belçika mahkemelerinin Facebook Inc. ve Facebook Ireland Ltd. üzerinde yargılama yetkisi bulunmadığını ileri sürmüş ve söz konusu taleplerin ancak şirketin AB’deki merkezi olan İrlanda mahkemeleri ya da İrlanda Veri Koruma Otoritesi tarafından ileri sürülebileceğini iddia etmişti.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ise, İrlanda Veri Koruma Otoritesi’nin konuyla ilgili genel yetkili olduğunu belirtse de sınır ötesi veri işleme faaliyetlerinde GDPR’ın tek uygulayıcısı olarak kabul edilemeyeceğini ve GDPR’ın gerekliliklerinin sağlanması için diğer üye ülke veri koruma otoriteleriyle işbirliği yapılması gerektiğini vurgulamıştır.

Bu kapsamda, sınır ötesi veri işleme faaliyetlerinin GDPR’a aykırı olarak gerçekleştirilmesi durumunda ilgili AB ülkesinde de dava açılabileceği belirtilmiş, Facebook’un savunması reddedilmiştir.

İlgili açıklamanın İngilizce metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr