AB KURUMLARI TARAFINDAN YAPILAN VÜCUT ISISI KONTROLLERİ

08.09.2020

Avrupa Birliği Veri Koruma Denetmeni (“EDPS”), covid-19 krizi bağlamında Avrupa birliğinin kurumları, kurulları, ofisleri ve ajansları tarafından vücut ısısı kontrollerinin kullanımına ilişkin yönlendirmeler yayınlayarak, bu hususta dikkatli bir değerlendirme yapılmasını ve uygun veri koruma önlemlerinin alınmasının önemli ve gerekli olduğunu vurgulamıştır.

AB kurumlarında ve çeşitli diğer organlarında covid-19 krizinin yayılımını durdurmak ve önlemek için gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra, tamamlayıcı bir önlem olarak "ofise dönüş" stratejileri bağlamında benimsenen sağlık ve güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak vücut ısısı kontrollerini uygulamıştır.

Aynı zamanda AB kurumlarının tesislerine giren kişileri filtrelemek amacıyla, çalışanların ve ziyaretçilerin sistematik vücut sıcaklığı kontrolleri yapılmaktadır. Ancak bu uygulama bireylerin özel yaşam ve kişisel veri koruma haklarına bir müdahale teşkil edebilmektedir.

EDPS, vücut ısısı kontrollerinin dikkatli bir değerlendirmeye tabi tutulması gereken çeşitli cihazlar ve süreçler aracılığıyla uygulanabileceğini gözlemleyerek bir dizi bildiri yayımlamıştır. Bu kapsamda EDPS, EUI'lere ve Veri Koruma Görevlilerine (“DPO”) uygun olan durumlarda (AB) 2018/1725 Tüzüğünün gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak için mevcut yönelimlerin yayımlanmasına karar vermiştir.

Avrupa Veri Koruma Sorumlusu, manuel olarak yapılan ve depolanmayan vücut ısısı kontrollerinin prensip olarak Tüzüğün kapsamında olmadığını açıklamıştır. Ancak kayıt altına alınan, belgelendirilen veya gelişmiş ateş ölçüm cihazları ile yapılan vb. ölçümlerin genel olarak Tüzüğün kapsamında olduğunu ifade etmiştir. (Veri Koruma Tüzüğü 2018/1725)

Bu bağlamda vücut sıcaklığı kontrollerini gerçekleştirmek için kullanılan sistemlerin veri işleme yeteneklerine bağlı olarak, ek veri koruma önlemlerini uygulanması gerekebilecektir.

Varsayılan veri korumasına göre vücut sıcaklığı kontrolleri için toplanan kişisel verilerin miktarını en aza indirecek şekilde bir sistem tasarlanacak ve uygulanacaktır.

Ayrıca, EDPS, zorunlu olarak gerçekleştirilen sıcaklık kontrollerinin yalnızca otomatik işlemeye dayanmaması gerektiğini, ilgili aşamalarda insan katılımının da sağlanmasının gerektiğini belirtmektedir.

 

İlgili haberin İngilizce metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr