AVRUPA BİRLİĞİ: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI NOKTASINDA UYUM ÖNEMLİ!

Avrupa Birliği’nin, aday ülkelerin uyum sürecindeki gelişimini değerlendirmek ve ülkelerle iletişimi artırmak amaçlı oluşturduğu raporun güncel değerlendirmelerini içeren 2019 yılı versiyonu 29.05.2019 tarihinde yayınlandı.

Raporun kişisel verilerin korunması noktasında Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeleri içeren bölümlerinde kısaca;

  • Her ne kadar Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ( “Personal Data Protection Authority”/ “ DPA “) kanuna uygun olarak oluşturulduğu ve faaliyete geçtiği görülmüşse de, Türkiye veri koruma yasalarının başta 2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Regülasyonu olmak üzere müktesebata tam uyumunun henüz gerçekleştirilmediği,
  • Türkiye’nin henüz 108 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesini revize eden protokolü imzalayarak iç hukukuna dahil etmediği,
  • Müktesebata tam uyumun sağlanmaması ve Avrupa standartlarına ulaşılmaması sebebiyle veri aktarımının özellikle Europol[1] ve Eurojust[2] kapsamında gerçekleştirilemediği,  bu durumun özellikle ağır suçlarla ve terörle savaş noktasında ülkeler arası işbirliği önünde temel bir engel oluşturduğu,
  • Türkiye’ye vize konusunda kimi esnekliklerin tanınabilmesi noktasında dahi her ne kadar biyometrik pasaport noktasında gerekli adımlar atılmışsa da veri transferi hususunun önemli olduğu ve sonuca ulaşabilmek için yasalar noktasında uyumun önemli olduğu,

belirtilmiştir. Raporda veri koruma hususu için özel bir bölüm düzenlenmemekle birlikte birçok farklı çerçevede müktesebata uyumun öneminin altı çizilmiştir.

Raporun tam metnine (İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

 

 

 

 


[1] Avrupa Polis Teşkilatı ya da kısaca Europol, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile birliğin ortaklık kurduğu diğer ülkelerin güvenlik güçleri arasında, uluslararası organize suçlar ve terörizm konusunda iş birliği ve etkili çalışma ortamı sağlamak amacıyla kurulmuş bir birimdir. (Vikipedi)

[2] Eurojust ya da EUROJUST, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında yargısal iş birliğini öngören bir kurumudur. Birlik üyesi ülkelere mensup savcı yargıç ve polis memurlarından oluşur. Ulusal yargı mercilerinin yetkinliğini arttırmak ve sınırötesi ve organize suçların soruşturmalarını yürütmek amacıyla kurulmuştur. (Vikipedi)

__

* gerekli alanlar

__ (0)