Yurt Dışı İlaç Listesi’nde 3 Yılını Doldurmuş ve/veya 3 yılı Doldurmalarına 6 Ay Kalan Ürünlerin Listesi Yayımlanmıştır

24.11.2021 tarihinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından Yurt Dışı İlaç Listesi’ne (“Liste”) eklendiği tarih itibariyle 3 (üç) yılını doldurmuş ve/veya 3 (üç) yılı doldurmalarına 6 (altı) ay kalan ürünlerin listesi yayımlanmıştır.

2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun’un 11’inci maddesine göre, Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup da çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan beşeri tıbbi ürünler şahsi kullanım maksadıyla reçeteli olarak yurt dışından temin edilebilir ve doğrudan hastalara verilebilir.

Hastaneler yurt dışından toplu olarak getirdiği ilaçları bu şekilde temin edebilir. Bu ilaçlar için, yurt dışı ilaç listesine girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde ruhsat başvurusunda bulunulması ve başvuru tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ruhsat alınması zorunludur.

Listeye eklenme tarihi 05/12/2021 tarihi itibariyle 3 (üç) yılını dolduran ürünler, Yurt Dışı İlaç Değerlendirme Komisyonu’nda değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucu listede kalması uygun görülenler Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacaktır.

İlgili duyuruya buradan,

Yurt Dışı Listesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr