Zümbül Hukuk ve Danışmanlık Uluslararası Masalar

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimize daha kapsamlı ve efektif hizmet sağlayabilmek adına yurt dışı iş birliği büroları oluşturduğumuzu sizlerle paylaşmak isteriz. 

Globalleşen yeni dünya düzeninde müvekkillerimizin karşı karşıya geldiği hukuki problemler de Türkiye sınırları dışına taşınmıştır. Farklı ülkelerin farklı hukuki ve prosedürel yapıları, karşılaşılan problemlerin çözülmesi noktasında birçok soruna yol açmakta olup, bu durum da süreci maliyetli, yavaş ve kimi zaman sonuçsuz kılmaktadır.

Bu sebeple, Zümbül Hukuk ve Danışmanlık olarak, Almanya, Belçika, Yunanistan, Kuzey Avrupa Ülkeleri, Fas ve Rusya'da  deneyimli hukuk büroları ve marka/patent tescil ofisleriyle iş birlikleri oluşturarak, müvekkillerimizin işbu problemlerle karşılaşmadan, ticari ve hukuki ilişkilerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütmesine olanak sağlamayı amaçlamaktayız.

http://zumbul.av.tr/tr/uluslararasi-masalar