Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik!

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/64) (“Tebliğ”), 18 Kasım 2021 tarihli ve 31663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan Tebliğde tüm dolar bozdurma işlemlerine kimlik ibrazı zorunluluğu getirilmiştir. 18 Kasım 2021 tarihli Tebliğ’de ise 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarının altında kalan işlemler için döviz bürolarında kimlik ibrazı zorunluluğu kaldırılmıştır.

Tebliğin "Yetki" başlıklı 30. maddesinde yapılan düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu konuda "mücbir sebep ve zorunlu halleri değerlendirerek" işlem limitlerini belirleme yetkisi verilmiştir.

Tebliğle ayrıca, hisse devirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı iznine tabi olan Tebliğ kapsamındaki yetkili müesseselerin hisse devirlerinde ödenecek ücretlerin belgelenmesi uygulamasında müessesenin "mevcut ortaklarına" tanınan istisna kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr