TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK!

"Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" (“Yönetmelik”) 18 Eylül 2021 tarihli ve 31602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe eklenen geçici 6. madde ile uyum ve geçiş hükümleri düzenlenmiştir.

Geçici madde uyarınca (07.130) FL numaralı delta-Damascone, (07.134) FL numaralı alpha-Damascone,(07.225) FL numaralı cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one, (07.226) FL numaralı trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one ve (07.231) FL numaralı alpha-Damascenone adlı aroma verici maddeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilmeyecek ve gıdaların üretiminde kullanılmayacaktır.

Bu maddelerin herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izin verilmeyecektir. Geçici maddenin yürürlüğe girdiği andan itibaren bu maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilecektir.

Bahsi geçen Yönetmelik değişikliğinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Zümbül Hukuk ve Danışmanlık
info@zumbul.av.tr