TÜKETİCİ KREDİLERİNE İLİŞKİN GENEL VADE SINIRINDA YENİ DÜZENLEME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 16.09.2021 tarihli ve 9811 sayılı kararında; otuz altı ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin (50.000) Türk Lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört(24) aya indirilmesine, Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine karar vermiştir.

Kararın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr