BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

10 Şubat 2020

“Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) 10 Şubat 2020 tarihli ve 30135 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. 

Buna göre; Bankalar ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin azami tarife ve diğer güncel bilgileri internet sitelerinde ilan edecek, bilgilerde değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı tarihi de belirterek internet sitelerini güncelleyeceklerdir.

Bankalar ticari müşterilerin onayını almaksızın yaptığı bildirimlerden ücret tahsil edemeyeceklerdir. Bununla birlikte, bankalara uyguladıkları ücretlerde artış yapabilmek için ticari müşteriye en az iki (2) iş günü öncesinden yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kayıt altına alınan telefon aracılığıyla bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Tebliğin 9. maddesine göre; bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandıracaktır. Kredi tahsis ücretleri tahsis edilen kredi limitinin on binde yirmi beşini, kredi kullandırım ücretleri ise kullandırılan kredinin yüzde birini geçemeyecektir.

 Ayrıca ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu talebi kabul etmek zorundadır; ancak, banka ticari müşteriden erken ödeme ücreti talep edebilecektir.

Öte yandan Tebliğ’in 15. maddesine göre; EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçemeyecektir.

Tebliğ’de ticari kredi kartlarından limit aşım ücreti ile ekstre erteleme, taksitlendirme, son ödeme tarihini uzatma ve benzeri hizmetlerden ücret tahsil edilemeyeceği belirtilmiştir.

Tebliğ’in tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin soru ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr