Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı!

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 21 Ekim 2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.

Yönetmelik uyarınca afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 m2 ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin %25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacaktır.

Bu yapılara ait otopark yerleri bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanacaktır. Bu yapıların, bölge otoparkları yapılıp yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak idaresince sağlanacaktır ve bu husus belirtilmek suretiyle yapı kullanma izin belgesi verilecektir.

Otopark bedelinin kalan %75’i bölge otoparkının idarelerce karşılanmasını müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilecektir ve bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılacaktır.

Bahsi geçen Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr