MALİ SUÇLAR ALANINDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ŞİRKETLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ