KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNDAN VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından verilen kararda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesinin (5) numaralı fıkrasında “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünün hakim olduğu vurgulanmıştır.

Kurul’a gönderilen veri ihlal bildiriminde özetle:

  • Veri sorumlusu bünyesindeki bilişim sistemlerine hukuka aykırı bir şekilde üçüncü kişi veya kişiler tarafından girilmesi ve veri sorumlusundan fidye istenmesi suretiyle 11.09.2021 tarihinde bir veri ihlali gerçekleştiği,
  • Söz konusu veri ihlalinin veri sorumlusunun Logipark Tuzla’da bulunan tesisinde kullanmış olduğu bilgisayarlarda fidye talep sayfasının açılması ile 11.09.2021 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı tespit çalışmalarının devam ettiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin tespitine dair çalışmaların devam ettiği

ifade edilmiştir.

Kurul yapmış olduğu inceleme neticesinde 16.09.2021 tarih ve 2021/951 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasında ilan edilmesine karar vermiştir.

Söz konusu kamuoyu duyurusunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Zümbül Hukuk ve Danışmanlık
info@zumbul.av.tr