İLAÇ RUHSATLANDIRMA DAİRESİ RANDEVU TALEPLERİNDE DEĞİŞİKLİK

17.09.2021 tarihinden itibaren İlaç Ruhsatlandırma Dairesi randevu talepleri, Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) üzerinden Kullanıcı İşlemleri menüsü altındaki Randevu Talep Ekranı kullanılarak yapılacaktır.

Firma randevu sistemi bilgilerine aşağıdaki linkte yer alan “Firma Kullanıcı Kılavuzu”ndan ulaşabilirsiniz:

https://ebs.titck.gov.tr/Login/LoginView?ReturnUrl=%2f

Görüşmeler aşağıdaki gibi yapılacaktır.

  1. Ön Değerlendirme Birimi, Klinik Değerlendirme Birimi, Farmakolojik Değerlendirme Birimi, BY/BE Birimi, Ruhsatlı İlaçlar Birimi, Ruhsatlı İlaçlar Teknolojik Değerlendirme Birimi, Ruhsat Öncesi Teknolojik Değerlendirme Birimi ile Bu birimlerin görev alanlarındaki konularla ilgili olarak; Daire Başkanlığında görevli personel tarafından her hafta Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe günlerinde her bir görüşme 10 dakika sürecek şekilde gerçekleştirilecektir.
  2. Görüşme için randevu almak isteyen firmaların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (“EBYS”) (1) yer alan formu, her bir randevu konusu farklı bir satırda belirtilecek şekilde doldurması gerekmektedir.
  3. Bu görüşmelerde başvuru öncesi yönlendirme talepleri, firmalara yazılan eksiklik yazılarında   anlaşılamayan hususlara ilişkin sorular cevaplandırılacaktır. Başvuruların Durumu Elektronik Süreç Yönetimi Sistemi (“ESY”) (1) üzerinde takip edilebilir durumdadır. Bu sebeple başvuru takibine ilişkin sorular için randevu verilmeyecektir. 
  4. COVID-19 pandemisi sebebiyle görüşmeler çevrimiçi olarak yapılacaktır.
  5. Dairenin görev alanına giren konularla ilgili genel görüşmeler daire başkanı ile yapılacaktır ve bu görüşmeler için ruhsatrandevu@titck.gov.tr adresine e-posta ile
  • Toplantı konusu,
  • Toplantıya katılacak kişilere ilişkin bilgi,
  • Görüşme talep edilen tarihler

ile başvurulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilecek randevular için başvurular 20/09/2021 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

Duyurunun tam haline buradan ulaşabilirsiniz.

TİTCK Entegrasyonu Yardım Dokümanı:

https://ebysportal.saglik.gov.tr/Eklenti/29870/0/titck-entegrasyonu-yardim-dokumanipdf.pdf

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr