BTK’DAN TURKCELL’İN “KATLAMA/KATLANAN KAMPANYASI” ADI ALTINDA SUNDUĞU KAMPANYAYA DAİR İDARİ PARA CEZASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (“BTK”) 16.03.2021 tarihinde 2021/İK-THD/76 karar nolu kararı ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin “Katlama/Katlanan Kampanyası”nın Tüketici Haklarına İlişkin Mevzuatı ihlal etmesi gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar vermiştir.

Kurul kararında aşağıdaki gerekçelere dayanmıştır:

  1. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği[1]’nin “Abonelik sözleşmelerindeki haksız şartlar ve sözleşmenin yorumu” başlıklı 10’uncu maddesi ve aynı Yönetmeliğin “Onuncu Maddesinin Beşinci Fıkrasında Yer Alan Türden Haksız Şartlar” başlıklı Ek-1 maddeleri çerçevesinde; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından “Katlama/Katlanan Kampanyası” adı altında sunulan kampanyaya ilişkin düzenlenen taahhüt/sözleşme koşullarında yer verilen tarifelerin (taahhütnamelerde ana tarife olarak ifade edilen) taahhüt dâhilinde olmadığı ve tarifenin ücreti dâhil tüm koşullarında değişiklik yapılabileceği şeklindeki ifadelerin yer aldığı sözleşme hükümlerinin haksız şart olması,

 

  1. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Taahhütlü abonelikler” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrası, 03.01.2013 tarihli ve 2013/DK-THD/14 nolu Kurul Kararı’nın 5’inci maddesi hükümlerine aykırı olarak Katlama/Katlanan Kampanyası kapsamında taahhütlü abonelerin aleyhine olacak şekilde taahhüt süresi içerisinde paket ve paket aşımı ücretlerinde artış yapılması,

 

  1. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Taahhütlü abonelikler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu hizmet ve cihaz nitelikleri, tarifenin taahhütsüz aylık fiyatı, indirimli aylık fiyatı, cihazın bedeli ve aylık cihaz ücreti, cayma bedeline konu olabilecek diğer tüm tutarlar ve taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda abonenin ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi yer almak zorundadır.” hükmüne aykırı olarak, taahhütnamelerde olması gerekli bilgilere Katlama/Katlanan Kampanyası taahhütnamelerinde yer verilmemesi,

 

  1. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Taahhütlü abonelikler” başlıklı 12’nci maddesine aykırı olarak Katlama/Katlanan Kampanyası kapsamında abonelerden çağrı merkezi üzerinden veya kısa mesaj ile alınan taahhütlerde, abonelere verilmesi gerekli bilgilerin verilmemesi.,

 

Söz konusu karara buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Zümbül Hukuk ve Danışmanlık
info@zumbul.av.t r