BDDK Tarafından Tasarruf Finansman Şirketleri Hakkında Kamuoyu Duyurusu!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BBDK”) tarafından tasfiye halindeki 21 şirketten 6 şirketin sözleşmelerinin Katılım Evim ve İmece Evim’e devredileceğine ilişkin kamuoyu duyurusu yayımlanmıştır.

BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“TMSF”)’nun çözüm için yürüttüğü çalışmaların sonucunda; Katılım Evim ve İmece Evim firmalarıyla, var olan şartlarda tasarruf sahipleri için olabilecek en iyi çözüm olarak, mevcut sözleşmeleri devralmaları konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Duyuruya göre, Birevim A.Ş.’nin ise, Çözüm Tasarruf A.Ş. adlı firmayı devralmasına onay verilmiştir. BDDK onay verilen devralma işlemleri sayesinde tasfiye halindeki 21 şirketten 6 tanesinin müşterilerinin, yıllarca beklemeden, en az mağduriyetle ev veya otomobil sahibi olabilecekleri kanaatindedir.

Devir protokollerinin TMSF ve BDDK kurullarında onaylanmasının ardından, devir işlemlerine ilişkin detayların TMSF, BDDK ve şirketlerin internet sitesinden duyurulacağı bildirilmiştir.

Duyuruda, tasfiye çalışmaları devam eden 21 firmanın ortakları ve kanuni temsilcileri ile ilgili BDDK tarafından yürütülen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki takiplerin sürdürüleceği bildirilmiştir.

Kamuoyu duyurusunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr