BDDK AKTİF RASYOSU HESAPLAMASINI REVİZE ETTİ

30 Mayıs 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı kararı ile;  

18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı ve 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile 01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca hesaplanmasına ve her ay sonu itibariyle o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %100’ün, katılım bankaları için %80’in altına düşmemesine karar verilmiş olan Aktif Rasyosunun (“AR”) hesaplanmasına ilişkin, söz konusu Kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 01.06.2020 tarihinden itibaren;

  • BDDK’ya raporladıkları verilere göre 31.03.2020 tarihi itibariyle, bankalar mevduatı hariç, [Türk Lirası(TL) Mevduat + Yabancı Para(YP) Mevduat] toplamı 25 milyar TL’nin altında kalan bankalara 31.12.2020 tarihine kadar bu düzenlemeye uyum için süre tanınmasına,
  • AR’ın pay kısmında yer verilen “Krediler” kalemindeki, (i) KOBİ kredilerinin, (ii) Proje finansmanı kredilerinin ve (iii) İhracat kredilerinin hesaplamada 1,1 katsayısı ile ağırlıklandırılmasına,
  • 3 aydan kısa vadeli kredilerin, hesaplamadaKrediler” kalemine dahil edilmemesine,
  • Bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları TL cinsi repoların ve ihraç ettikleri 6 aydan kısa vadeli TL finansman bonolarının hesaplamada AR’ın payda kısmında yer verilen “TL Mevduat” kalemi altında dikkate alınmasına,
  • Bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları YP cinsi repoların, hesaplamada AR’ın payda kısmında yer verilen “YP Mevduat” kalemi altında dikkate alınmasına,
  • AR’ın payda kısmının hesaplanmasında, “YP Mevduat” kalemi toplamının, (i) YP Kredilere kadar olan kısmına 1 katsayısının (ii) YP Kredileri aşan kısmına ise 1,75 katsayısının uygulanmasına karar verilmiş ve bu çerçevede AR formülü revize edilmiştir.

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr