KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE (KOBİ) DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

 

                                                                                               25 Mart 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 25.03.2020 tarihli, 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlgili Tebliğ uyarınca, yapılan başlıca değişiklikler özetle şunlardır;

  • Tebliğin kapsamında değişikliğe gidilmiştir; alacak sigortası, şartları sağlayan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte” yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek; mikro ve küçük işletmeler dışında orta büyüklükteki işletmelere de sağlanacaktır.

 

  • Alacak sigortası sağlanmasının koşullarına ek bir şart getirilmiştir; a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması. b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması. c) Basit usul dışında vergi mükellefi olması. şartları dışında “Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının yüz yirmi beş milyon Türk Lirasından (dâhil) az olması.” şartı da aranacaktır.

Ancak Alacak sigortası kapsamında, teminat verilebilecek alıcılara ilişkin olarak ilk üç şartın mevcudiyeti yeterli olacaktır.

  • Alacak sigortası ile teminat sağlanabilecek satışlara ilişkin olarak yapılan değişiklikle, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlanamayacaktır.

 

  • “Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için KDV dâhil 10 TL’dir.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Bunun yerine “Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz.” hükmü getirilmiştir.

  • Prim ve azami teminat tutarı tablosunda değişiklik yapılmıştır.
  • Kredi limitleri tablosunda değişikliğe gidilmiştir; yeni tablo aşağıdaki gibidir:

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)

ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL)

0-5.000.000

100.000

5.000.001-15.000.000

200.000

15.000.001-25.000.000

300.000

25.000.001-40.000.000

500.000

40.000.001-75.000.000

600.000

75.000.001-125.000.000

750.000

 

  • Ayrıca kredi limitleri ile ilgili olarak; Yukarıdaki tabloya göre belirlenen alıcı başına azami kredi limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği kredi limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak, herhangi bir ek prim alınmaksızın, Merkez tarafından artırılabilecektir. Ancak ilgili hüküm 01/04/2020 itibariyle yürürlüğe girecektir.
  • Eklenen geçici maddede öngörüldüğü üzere, bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon Türk Lirasından (dâhil) az olan orta büyüklükteki işletmelere Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla; bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon bir Türk Lirası (dâhil) ile yüz yirmi beş milyon Türk Lirası (dâhil) arasında olan orta büyüklükteki işletmelere ise 1/4/2020 tarihi itibarıyla alacak sigortası sunulacaktır.

İlgili Tebliğ Değişikliği metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr