UYGULANMAKTA OLAN MAAŞ HACZİ KESİNTİLERİ DEVAM EDECEK!

02 Nisan 2020

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, uygulamada görüş ayrılıklarına yol açan; KOVİD-19 salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine devam edilip edilmeyeceğine ve birden fazla icra dosyası olanlardan icra kesintisi bitenler için bekleyen yeni icra dosyalarına kesinti yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüş yazısını bugün internet sayfasında yayınlamıştır.

Söz konusu görüş yazısında, nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve dolayısıyla maaş hacizlerinin devam edeceğinin açık olduğu, başka sebebe dayanan diğer maaş hacizlerinin devam etmesinin ve maaş kesintilerinin yapılmasının İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ve 26/3/2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1.maddesine aykırılık oluşturmayacağı ifade edilmiş; haciz müzekkerelerinin gereği yerine getirilerek maaş kesintilerinin ilgili icra dairesi hesabına gönderilmesinin uygun olacağına kanaat getirildiği belirtilmiştir. Ayrıca, birden fazla icra dosyasının bulunması ve bir dosyadan yapılan kesintinin bitmesi halinde sırası gelen icra dosyaları için de maaş haczi kesintisinin yapılmasının gerekti belirtilmiştir.

Bununla birlikte, maaş kesintilerinden icra dosyasına gelen ödemelerle ilgili ihtilaf bulunup bulunmadığının, alacaklısına ödenip ödenmeyeceğinin icra müdürlüğünce takdir edileceği, yapılacak işlemin hukuka aykırı veya hadiseye uygun bulunmadığının düşünülmesi halinde ancak borçlu tarafından 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 16. maddesi kapsamında şikâyet yoluyla icra mahkemesine taşınabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu görüş yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr