AFET VEYA ACİL DURUMDAN ETKİLENEN KİŞİLERİN KONUM BİLGİLERİ PAYLAŞILABİLECEK !

27 Mart 2020

26.03.2020 Tarihli ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5422 sayılı İl İdaresi Kanunu’na ek madde eklenmiştir.

Yeni Ek maddeye göre Afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında, arayan kişilere ulaşılması amacıyla, afetten veya acil durumdan etkilenen kişilerle sınırlı olmak üzere arayan kişilerin telefon abone ve konum bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından paylaşılabilecektir.

5422 Sayılı Kanuna eklenen madde şu şekildedir;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından;

a) Afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının veya ilgili valiliğin,

b) 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında, arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere 112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin,

ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgileri gecikmeksizin karşılanır. Bu kapsamda ilgili Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dâhilinde erişim sistemi kurulabilir.

Bu madde uyarınca elde edilen veriler başka amaçlar için kullanılamaz.”

İşbu Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr