KİMLİK BİLDİRME KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

31 Mart 2020

26 Mart 2020 tarihinde 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nda değişikliğe gidilmiştir.

Kimlik Bildirme Kanunu’nun 6 ıncı maddesi gereğince şehir, kasaba ve köy sınırları içerisindeki;

a) Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesisleri haricindeki her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi,

b) Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi

tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

Yapılan değişiklik ile işbu bildirimler yine üç gün içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilecektir. Elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılacaktır.

İlgili Kanun metnine buradan  ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr