İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR

22 Mart 2020

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2279 sayılı “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “İcra takiplerinin durdurulması halleri ” başlıklı 330. maddesi[1] uyarınca, koronavirüs/KOVİD-19 salgınını yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 30 Nisan 2020 tarihine kadar;

  • yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına,
  • bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,
  • yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına,
  • ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri bu uygulamadan istisna tutulmuştur.

Karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr


[1] Madde 330 : Salgın hastalık,umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı karariyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.