HAVA YOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞINDA KDV İNDİRİMİNE İLİŞKİN KARAR

22 Mart 2020

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2278 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Oran” başlıklı 28. maddesi[1] uyarınca, 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”a Geçici Madde 5 eklenmiştir.

Buna göre; hava yoluyla yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil olmak üzere), %1 oranında KDV uygulanacaktır.

Karar 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr


[1] Madde 28 : Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10'dur. Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1 'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların p e r a k e n d e sa fh a sı ve in şa a t ın y a p ıld ığı a r sa n ın ve y a k o n u t u n ve r gi d e ğe r i ve b u lu n d u ğu y e r i e sa s a la r a k k o n u t t e slim le r i için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.