KOVİD-19 KAPSAMINDA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ TÜKETİM BEDELLERİNİN TAHHKUK VE TAHSİLATLARININ SÜRESİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

26 Mart 2020

26.03.2020 Tarihli ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna” elektrik ve doğal gaz kullanım bedellerinin ertelenmesine ilişkin ek madde eklenmiştir.

Eklenen ek maddede; afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebileceğine yer verilmiştir.

Bununla birlikte tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı düzenlenmiştir.

İlgili Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr