DERNEKLER KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

31 Mart 2020

26 Mart 2020 tarihinde 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikler özetle şunlardır:

  • Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlü idi. Yapılan değişiklik ile, öncelikle bildirimin mülki idare amirliğine değil derneğin merkezinin bulunduğu dernekler birimine yapılması kararlaştırılmıştır. Bunun yanında, sayılanlar dışında üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin de ad, soyad, doğum tarihi ve kimlik numaralarının kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezin bulunduğu dernekler birimine bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.
  • İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine beş yüz Türk lirası idari para cezası verilecektir.
  • Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre derneklerle ilgili her türlü kayıt, iş ve işlemler elektronik ortamda da yapılabilecektir.
  • Derneklere, 26.03.2020 olan maddenin yürürlük tarihten itibaren altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin ad, soyad, doğum tarihi ve kimlik numaralarını merkezlerinin bulunduğu dernekler birimine bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, dernek yöneticilerine beş yüz Türk lirası idari para cezası verilecektir.

İlgili Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr