RADYO, TELEVİZYON VE İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET ORTAMINDAN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 1 Ağustos 2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri yayım tarihinden 1 ay sonra -1 Eylül 2019- yürürlüğe girecektir).